Proses

Berikut adalah gambaran keseluruhan proses pengilangan OEM. GIM Cosmetics menyediakan perkhidmatan bermula dari formulasi produk yang berkualiti dan unik mengikut identiti jenama sehinggalah kepada pemasaran produk.

Fasa 1 - Konsultasi

Konsultasi dan perbincangan mengenai pilihan produk, objektif produk, keunikan produk, identiti bisnes, hala tuju bisnes, dan penerangan proses OEM.

Fasa 2 - Kajian & Pembangunan Produk (R&D)

Proses R&D untuk mendapatkan hasil formulasi yang unik, stabil, dan berkualiti menepati keperluan pengguna melibatkan ujikaji makmal dan percubaan ke atas pengguna.

Fasa 3 - Pembuatan

Proses penghasilan produk pada skala besar di bahagian
pembuatan melibatkan bancuhan, pengisian, pelabelan dan pembungkusan produk sedia dijual.

Fasa 4 - Pemasaran

Dalam proses pemasaran, di sinilah wujudnya cabaran sebenar. GIM menawarkan khidmat nasihat dan servis penghasilan bahan-bahan pemasaran yang berkualiti bagi mengukuhkan jenama untuk bersaing dalam pasaran.

BERMULA RM1.90* HARI INI, KEMBANGKAN BISNES KE PERSADA DUNIA

*Tertakluk pakej produk pilihan