Organisasi GIM Cosmetics

Antara yang bertanggungjawab

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Ketua Pengarah

Norazimah Binti Abd Jalil

PENGARAH KAJIAN DAN PEMBANGUNAN

Azizi Bin Mohd

PENGARAH PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Pengurusan

PENGURUS
BESAR

KETUA UNIT
PEMASARAN

KETUA UNIT
JUALAN

KETUA UNIT
OPERASI

KETUA UNIT
R&D

KETUA UNIT
PEROLEHAN

KETUA UNIT
KEWANGAN

KETUA UNIT
PEMATUHAN

KETUA UNIT
PROJEK